Agencja celna – jakie zezwolenia są potrzebne do prowadzenia działalności?

Agencja celna to z dnia na dzień coraz bardziej popularna instytucja. Swoją popularność zawdzięcza pełnowymiarowej obsłudze celnej, pośrednicząc pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym na mocy udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.

Agencja celna – podstawowe działania


Jako że pracownicy agencji celnej pełnią rolę pośredników, na ich barkach spoczywa nie tylko ogromna odpowiedzialność, ale także masa zadań. Jednak co należy do obowiązków spoczywających na agencji celnej?
Przede wszystkim agencja pomaga przedsiębiorcy w przygotowaniu oraz dopełnieniu wszelkich formalności koniecznych do przeprowadzenia sprawnego importu oraz eksportu towarów. Znaczy to nie mniej i nie więcej, że pracownicy na podstawie pełnomocnictwa przygotowują niezbędną dokumentację, jak również deklaracje dotyczące podatku akcyzowego oraz ewidencji obrotów.

obsługa celna

Dodatkowo do zadań agencji celnej należy prowadzenie handlu między krajami UE, ale także tymi spoza terenów wspólnoty europejskiej.

Jak założyć agencję celną?


Działanie agencji to przede wszystkim obsługa celna przewożonych towarów. Czy w związku z tym prowadzenie takiej agencji wymaga specjalistycznych pozwoleń? Otóż nie, co ze względu na charakter podejmowanych działań może nieco zdumiewać. Niemniej jednak nie wolno zapomnieć o zarejestrowaniu działalności w odpowiednich ewidencjach, jak również zgłosić jej prowadzenie do Urzędu Skarbowego czy ZUSu. W przypadku agencji celnej dodatkowym wymogiem jest jej rejestracja także w ewidencjach celnych.

W takim przypadku pojawić może się kolejne pytanie. Czy pracownicy agencji muszą posiadać specjalne wykształcenie lub spełniać rygorystyczne wymogi? Bez cienia wątpliwości agent nie może być osobą karaną, a co więcej musi zostać wpisany na specjalną listę agentów celnych.